Voortbestaan Rijnsburgs Museum in gevaar

Genootschap Oud Rijnsburg (GOR) hoopt volgend jaar het 40-jarig bestaan van het Rijnsburgs Museum te vieren. Een jubileum voor een ‘pareltje’ van het meer dan 1.000 jaar oude dorp. Maar gaat het de 50 jaar ook halen?

Door Piet van Kampen

Een indringend gesprek met secretaris en tevens PR-man van het GOR, Henk Westra, leert dat zo langzamerhand de noodklok door het genootschap zal moeten worden geluid. ‘We hebben leden genoeg, zo om en nabij de 600, maar het aantal vrijwilligers wordt steeds minder’, geeft Westra met een zorgelijke blik in de ogen aan.

Naast het museum beheert de vereniging ook een depot waar veel materialen liggen opgeslagen voor het gebruik van exposities. Ook worden daar foto’s en documenten gedigitaliseerd. Cees Noort beheert deze toko, maar komt handen tekort en zoekt een paar vrijwilligers die hem op maandagmiddag een helpende hand willen toereiken.

Schatkamer

Het nijpend tekort aan vrijwilligers is ook van toepassing voor het Rijnsburgs Museum. Een schatkamer waarin veel over de rijke historie van het dorp wordt bewaard en te bewonderen is. ‘Er zijn nu nog een paar vrijwilligers bij van het eerste uur, maar er vallen er vanwege ouderdom en overlijden, steeds meer af.’ En dat terwijl de nog steeds van enthousiasme blakende secretaris tot grote voldoening constateert dat er met name vanuit het woonproject De Bloem steeds meer bezoekers komen. ‘Niet alleen Rijnsburgers, maar ook mensen van buiten af die er zijn komen wonen. Zij tonen veel interesse in de geschiedenis van het dorp. Beneden hebben wij een permanente expositie en boven wisselende tentoonstellingen. Alles over Rijnsburg en de Rijnsburgers. Ook verzorgen wij lezingen op locaties en historische wandelingen door het dorp’, somt Westra de activiteiten van het genootschap op.

Paar uurtjes

Om de bezoekers van het museum te ontvangen zit men dringend verlegen om enkele gastheren en/of gastvrouwen. Voor hen zal een informatiemiddag worden verzorgd. Even oriënteren? Het museum is tijdens de komende feestweek op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00-13.00 uur geopend. Een paar uurtjes in de maand helpen als er voldoende nieuwe vrijwilligers bij komen, moet toch kunnen. Vele handen maken licht werk. Daar hoopt het bestuur dan ook van harte op. Het bestuur kan ook nog wat extra man/vrouwkracht gebruiken. Aanmelden kan bij Henk Westra, 06 23987708 of via een e-mail naar henkwestra@ziggo.nl.