Bestuur

Het bestuur probeert samen met een grote groep vrijwilligers de historie van Rijnsburg zoveel als mogelijk in beeld te brengen en te bewaren voor nu en alle toekomstige generaties.
De financiële middelen om dit te bereiken worden gegenereerd uit bijdragen van leden, donaties, sponsoringen en bijdragen uit diverse fondsen.

Het bestuur van Genootschap Oud Rijnsburg als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur
T. van Delft-de Weijer  –  voorzitter
H. Westra  –  secretaris
D.J. van den Hoonaard – penningmeester
J. de Bruin  –  algemeen adjunct

Genootschap Oud Rijnsburg heeft ook een aantal ereleden en leden van verdienste.
Deze zijn:

Ereleden
S.F.  Buijze  (erevoorzitter)
M.H. Grimbergen
E.A. Kanbier-Kallenborn
J. van Nieuwkoop
K.H. Noort-Blase
D. Schoneveld
A. Wolthaus
W.G. de Beer

Leden van verdienste
W. Oudshoorn
Mevrouw C. Ravensbergen

Lidmaatschap:
Lid worden van het Genootschap kan vanaf  € 7,50 per jaar.
Donateur worden kan vanaf  € 15,- euro per jaar.