Mausoleum

Tijdens opgravingen in 1949 worden de aan Floris V en zijn familie toegeschreven skeletten gevonden. Een onverwachte vondst. Historisch lijkt vast te staan dat de laatste rustplaats van de Graven van Holland in de zestiende eeuw zijn verwoest door fundamentalistische aanhangers van Oranje.