Adrie Lindhout benoemd tot Lid van Verdienste

Adrie Lindhout benoemd tot Lid van Verdienste

Presentatie nieuwe boek over Kloosterschuur in het voorjaar

Het bestuur van het Genootschap Oud Rijnsburg heeft tijdens haar jaarvergadering mevrouw Adrie Lindhout benoemde tot Lid van Verdienste van de vereniging. De benoeming stond al eerder op de rol, maar kon vanwege corona niet eerder officieel worden gemaakt.

Adrie Lindhout maakt al meer dan dertig jaar actief deel uit van het team vrijwilligers dat zich met het Genootschap en de geschiedenis van Rijnsburg bezighoudt. Ze verzette veel werk voor de vereniging. Ze was vele jaren suppoost, gastvrouw, redacteur aan het jaarboekje, onderzoeker van diverse onderwerpen en medewerkster aan het tot stand komen van het boek: ‘Veilig nest voor vervolgden’, waarin vele verhalen opgetekend van onderduikers en Rijnsburgse families die in de oorlog in Rijnsburg een veilig heenkomen vonden.
Adrie kreeg haar benoeming en oorkonde uit handen van de voorzitter van het Genootschap Teuntje van Delft. Met daarbij een prachtige houtsnede van Joop van Egmond en een boeket bloemen.

 

Boek Kloosterschuur

Oud Rijnsburger Jan Driebergen, nu woonachtig in Lelystad, schrijver en samensteller van meerdere boeken, vertelde samen met zijn zoon Klaas over het nieuwe boek over de geschiedenis van Kloosterschuur vanaf 1400 tot nu. Het wordt een indrukwekkend boek met veel bijzondere feiten. Een geschiedkundige weergave met veel onderzoeken, tekeningen en foto’s. Het is de bedoeling dat het boek voorjaar 2023 wordt gepresenteerd.

Na de pauze verzorgde Henk Westra een presentatie over de Collegianten. Wie waren ze en wat deden ze. Bij gebrek aan remonstrantse predikanten, die door de synode van Dordrecht (1618-1619) uit hun ambt waren gezet, organiseerden de gewezen Remonstrantse ouderling Gijsbert van der Kodde en zijn broers Jan en Adriaan uit Warmond al in een vroeg stadium bijeenkomsten. Vele jaren was het een bijzondere stroming met Rijnsburg als middelpunt van jaarlijkse vergaderingen. Ook Spinoza had contact met de Collegianten toen hij in Rijnsburg woonde. Populair bij hen was de doop bij onderdompeling, in een leerlooierskuip in de Vliet.

Tijdens de bijeenkomst benoemde de vergadering Willemijn Oudenampsen tot nieuw bestuurslid van het Genootschap.